UROCZYSTY JUBILEUSZ

PIĄTEK, 14 CZERWCA 2019

14 CZERWCA 2019

10.00 Powitanie i poranna kawa
– rejestracja gości, wręczenie pamiątkowych albumów
– zwiedzanie muzeum poznańskiej psychologii
12.00 Oficjalne otwarcie uroczystości
– wystąpienia JM Rektora UAM, dziekana Wydziału Nauk Społecznych,dyrektora Instytutu Psychologii
– wykład prof. Jerzego Brzezińskiego
– wystąpienia przedstawicieli doktorantów i studentów

 

14.00 obiad
15.30 Poznańska psychologia: wspomnienia i refleksje
18.30 Zakończenie uroczystości
20.00 kolacja

 

Zapraszamy, Instytut Psychologii, ul. Szmarzewskiego 89/AB, Poznań.

13 CZERWCA 2019

Uroczystości obchodów 100lecia dla studentów Instytutu Psychologii.